Dataansvar

AB Eltham er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger til foreningen.

Formål med behandlingen af dine data

Vi registrerer så få data om dig som muligt. Hvis du er andelshaver kan du registrere dig som bruger og få adgang til foreningens beskyttede indhold. Det kræver at vi registrerer dit navn, adresse og mail adresse.

Hvis du er indstillet til ventelisten af en nuværende andelshaver vil vi kun holde dit navn samt navn og adresse på den, der har indstillet dig. For at undgå mistanke om snyd med ventelisten er den opslået udenfor bestyrelseslokalet og på den lukkede del af hjemmesiden.

Vi offentliggør ikke mail adresser eller andre oplysninger om hverken andelshavere eller indstillede på ventelisten.

Vi anvender ikke oplysninger til markedsføringsmæsige formål og deler ikke data med andre, udover med vores administrator i det omfang det er relevant for en konkret sags behandling.

Vi opbevarer og transmitterer ikke data krypteret.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen. I henhold til persondataloven har du også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Dette kan ske ved henvendelse per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Modtagere

Vi deler ikke dine data med andre, bortset fra med vores administrator, i det omfang det er relevant.

Sikkerhed

Vi beskytter adgangen til dine oplysninger ud fra en rimelighedsbetragtning. Dette omfatter både fysisk og logisk sikkerhed. Hvis du har behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, anbefaler vi fysisk post eller krypterede dokumenter vedhæftet til emails.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde eet eller flere af de ovenfor nævnte formål. Vi har en intern procedure der regelmæssigt foretager denne oprydning. Dette sikrer at vi lever op til kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysningerne kasseres senest 5 år efter at de ikke længere har betydning for andelsforeningens virke.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ændringer af privatlivpolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt

Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores Privatlivspolitik.

'

 

På denne side kan du finde diverse information og dokumenter til at downloade. Dokumenterne vil løbende blive opdateret.

Parkering:

Beboere kan registrere højst eet køretøj per person, der er fyldt 18 år. Køretøjet skal være registreret til en person i husstanden.

Gæsteparkering:

  1. Ved ankomst skal parkeringsskiven sættes korrekt, mens der hentes og udfyldes gæstekort.
  2. Gæstekortet placeres synligt og let læseligt i bilens forrude. Husk at kontrollere efter sidste dør er lukket, at det ikke er blæst væk.
  3. Både dato og tid skal udfyldes.
  4. Datoen skal angives dd-mm-åååå. Det er vigtigt at årstal er med fire cifre og dag og måned er med to cifre! Skriv f.eks. 01-01-2021 (og ikke 1-1-21).
  5. Klokkeslæt skal angives tt:mm. Skriv f.eks. 06:30 (og ikke 6:30).
  6. Brug kuglepen! Det er ikke tilladt at benytte blyant.
  7. Der må ALDRIG RETTES i et udfyldt gæstekort. Brug i stedet et nyt gæstekort.

Når gæstekortet er udfyldt må der parkeres i 24 timer fra det angivne tidspunkt.

Nye gæstekort kan hentes hos varmemesteren.

Vedtægter: Vedtægter pr. 11.marts 2020

Husorden: Husorden pr. 23.februar 2019

Parkeringsregler: Parkeringsregler pr. 17.januar 2019

Energimærkning: Energimærkningsrapport November 2016

Lokalplan: Gentofte Kommune brev af 23 maj 2017 om lokalplan

                Lokalplan 380 pr. 24.april 2017

 

 

alt

NB NB! Foreningen kan desværre ikke tage mod opskrivninger ude fra.

 

A/B Eltham blev stiftet i 1990 og er beliggende på adresserne Ved Eltham 1-17 og Strandvejen 34-36 A, 2900 Hellerup.

Foreningen består af 107 andelslejligheder, 3 lejelejligheder samt 6 erhvervsandele.

På de følgende sider kan du læse mere om andelsboligforeningen.

Vores andelshavere kan ved at logge ind, læse referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, finde praktisk information om ejendommen, samt se vores ventelister.

 

Bebyggelsen Ved Eltham er bygget i 1937. Det er arkitekterne Arthur Wittmaack og Wilhelm Hvalsøe der har tegnet bygningen.

Navnet Ved Eltham kommer fra villaen Eltham der tidligere lå på grunden.

  

 

Bestyrelsen per 31.januar 2020

Formand: Inger Christiansen

Næstformand: Jeanette Melchior

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Budtz, Leif Nielsen, Janus Fisker

Suppleanter: Hanne Daugaard, Sisse Toft

 

Bestyrelsen kan kontaktes per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Mails kan forventes besvaret inden for en uge.

Bemærk venligst at opskrivning til andelsforeningens venteliste i henhold til vedtægterne kun kan ske via en andelshaver.