personal2

Dataansvar

AB Eltham er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger til foreningen.

Formål med behandlingen af dine data

Vi registrerer så få data om dig som muligt. Hvis du er andelshaver kan du registrere dig som bruger og få adgang til foreningens beskyttede indhold. Det kræver at vi registrerer dit navn, adresse og mail adresse.

Hvis du er indstillet til ventelisten af en nuværende andelshaver vil vi kun holde dit navn samt navn og adresse på den, der har indstillet dig. For at undgå mistanke om snyd med ventelisten er den opslået udenfor bestyrelseslokalet og på den lukkede del af hjemmesiden.

Vi offentliggør ikke mail adresser eller andre oplysninger om hverken andelshavere eller indstillede på ventelisten.

Vi anvender ikke oplysninger til markedsføringsmæsige formål og deler ikke data med andre, udover med vores administrator i det omfang det er relevant for en konkret sags behandling.

Vi opbevarer og transmitterer ikke data krypteret.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen. I henhold til persondataloven har du også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Dette kan ske ved henvendelse per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Modtagere

Vi deler ikke dine data med andre, bortset fra med vores administrator, i det omfang det er relevant.

Sikkerhed

Vi beskytter adgangen til dine oplysninger ud fra en rimelighedsbetragtning. Dette omfatter både fysisk og logisk sikkerhed. Hvis du har behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, anbefaler vi fysisk post eller krypterede dokumenter vedhæftet til emails.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde eet eller flere af de ovenfor nævnte formål. Vi har en intern procedure der regelmæssigt foretager denne oprydning. Dette sikrer at vi lever op til kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysningerne kasseres senest 5 år efter at de ikke længere har betydning for andelsforeningens virke.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ændringer af privatlivpolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt

Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores Privatlivspolitik.